Piirin avoimet portit

Piirin alue on muuttumassa uudeksi kaupunginosaksi, jossa voi harrastaa, viihtyä ja toimia luonnossa. Alue käsittää vanhan Törnävän piirimielisairaalan noin 20 hehtaarin alueen, johon sisältyy useita rakennuksia, metsäalueita sekä laajat puutarha-alueet. Piirin alueella toimii useita yrityksiä ja toimijoita, joista useammat toimivat kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa.


Kulttuurikollektiivi Sillan hallinnoima Piirin avoimet portit –hanke avaa vuoden 2021 aikana Piirin portteja kaupungin ja maakunnan asukkaiden vapaa-ajan käyttöön. Hankkeen aikana Piiristä kehitetään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskus, jossa voi harrastaa, toimia ja voida hyvin. Hankkeen aikana selvitetään, kokeillaan ja kehitetään alueen käyttömahdollisuuksia yhdessä alueen asukkaiden ja maakunnan toimijoiden kanssa luomalla aluetta monitoimisemmaksi, sen omaleimaista historiaa kunnioittaen.

Piirin alueen satavuotinen historia on jättänyt jälkensä ympäröiviin asukkaisiin. Piirin alueen vihreät puistoalueet, tarumaiset metsäpolut ja historiallinen ympäristö muodostavat ainutlaatuisen alueen. Piirin historia osoittaa, kuinka alueella on arvostettu hyvinvointia, kulttuuria, omavaraisuutta ja yhteisöllisyyttä kautta vuosikymmenien. Piirin yhteisö on 1920-luvulta alkaen järjestänyt alueella liikunta- ja hyvinvointitapahtumia sekä kulttuuria potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Alue on ollut omavarainen aina leipomosta puutarha-alueisiin ja se on nojannut voimansa alueen yhteisöllisyyteen.


Piirin avoimet portit –hanke vaalii alueen historiallisia arvoja tuoden ne nykypäivään. Piirin puistoalueet sopivat koko perheen vapaa-ajan alueeksi, jossa voi leikkiä, harrastaa ja ulkoilla. Alueen yritykset tarjoavat monia toimintoja yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Piirin portit aukeavat ja alueelle kutsutaan viihtymään ja voimaan hyvin.

Piirin avoimet portit –hanketta hallinnoi alueen soveltavan taiteen yhdistys Kulttuurikollektiivi Silta, joka tunnetaan monialaisista, kulttuurilliseen hyvinvointiin tähtäävistä projekteistaan. Hanke on saanut tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Juulia Soidinaho ja tiedottajana Iina Åman.


Yhteystiedot: 

Juulia Soidinaho
juulia@kulttuurikollektiivisilta.fi 
puh. 044 3573 115

Iina Åman
Iina.aman@tenho.fi
puh. 040 065 6188


FACEBOOK-LINKKI: https://www.facebook.com/piirille 
INSTAGRAM-LINKKI: https://www.instagram.com/piirille/