Kultsit

KultSi – Kulttuurikollektiivi Silta on yhdistys, joka tuottaa monimuotoista kulttuuritoimintaa ensisijaisesti Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Kollektiivin toiminnan peruskiviä ovat teatterin ja taiteen yhteisölliset, soveltavat ja toiminnalliset menetelmät. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kollektiivi tuottaa monialaisia taideprojekteja sekä etsii ja kehittää uusia toimintamalleja alueellisesti ja valtakunnallisesti eri sektoreiden välille.
Kollektiivi koostuu laaja-alaisesti taide- ja kulttuurialan ammattilaisista ja toimijoista.

 Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen jäsenyydestä, ota yhteyttä info(at)kulttuurikollektiivisilta.fi

Juulia Soidinaho

Olen Juulia Soidinaho, Turun Taideakatemiasta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja KultSin puheenjohtaja vuonna 2016. Työskentelen soveltavan teatterin parissa käsikirjoittajana, näyttelijänä, työpajavetäjänä, ohjaajana ja tuottajana.


Minua kiehtoo työssäni ihmisen matka. Oli kyseessä tunnin mittainen työpaja tai useamman kuukauden pituinen teatteriproduktio, ihmisen matka luo tästä työstä juuri sen työn, jota haluan koko sydämestäni tehdä. Kiitollisinta on nähdä ihmisen silmien tuikkivan innostuksesta, joka on syntynyt omasta uskalluksesta heittäytyä ja kohdata.


Taiteella on voimaannuttava ote sekä yksilöön, että yhteisöön. Kulttuurikollektiivi Sillan kautta pyrin toteuttamaan projekteja, jotka koskettavat ihmisiä heidän matkallaan tässä elämässä.

Tanja Huuskonen

Olen Tanja Huuskonen, seinäjokinen soveltavan teatterin ja sirkuksen tekijä. Olen Helsingin Metropoliasta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), jonka lisäksi olen suorittanut SNSL:n pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen. Työskentelen tällä hetkellä Lastenkulttuurikeskus Louhimolla lastenkulttuurituottajana ja sirkusohjaajana. Koulutustani ja työkokemustani täydentää monipuolinen musiikkiharrastukseni.

Olen kiinnostunut monitaiteisista projekteista sekä kohtaamisista erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Minua inspiroi erityisellä tavalla taiteen ja hyvinvoinnin yhdistäminen, sekä merkityksellisyyden äärellä työskenteleminen esittävän ja soveltavan taiteen keinoin.

Työskentelen ryhmien ja työpajojen ohjaajana, esiintyjänä, käsikirjoittajana sekä tapahtumien tuottajana. KultSin jäsenenä haluan mahdollistaa kohtaamisia taiteen äärellä, lisätä ymmärrystä sen avulla sekä laajentaa taide- ja kulttuurikäsityksiä Etelä-Pohjanmaan alueella.

Olen toiminut KultSin hallituksessa vuodesta 2014 lähtien.

Venla Korja

Olen Venla Korja, uusseinäjokelainen, keuruulaislähtöinen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Olen viettänyt puolet elämästäni Helsingissä, jossa opiskelin. Tärkeimpinä kouluinani pidän Ylioppilasteatteria ja Metropolian Esittävän taiteen koulutusta.

Dialogisuus, lämpö ja tasa-arvo ovat työskentelyni perusperiaatteina. Haluan rakentaa siltoja ja kehittää uusia yhteistyömalleja eri osaajien välillä. Erityisinä kiinnostuksen kohteinani ovat taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin tähtäävät hankkeet sekä taiteilijoiden ja kolmannen sektorin osuus palveluiden tuotannossa.

Työskentelen monimuotoisesti teatterin saralla. Ohjaan, käsikirjoitan, esiinnyn ja opetan sekä toimin erilaisten projektien vetäjänä. Teatterin perinteisten osa-alueiden lisäksi erityissijan sydämestäni saavat erilaiset soveltavat ja yhteisölliset teatteriprosessit.

Inspiroidun ihmisistä, yhteistyöstä ja hulluista ideoista

Olen toiminut Kulttuurikollektiivi Sillan hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014-2015 ja 2017 vuodesta eteenpäi.

Marja-Leena Mäkelä

Olen Marja-Leena, Marlee, Mäkelä ja olen kuusivuotiaasta kulkenut kirja kainalossa. Kirjat ja kirjoittaminen, kirjastonhoitaja ja sanataideohjaaja, ovat olleet ammattini ja aion jatkaa niiden kanssa, niin kauan kuin mahdollista. Olen Tanskun koulun kirjakummitustäti ja Ylisen päiväkodin satumumma.


Osaan houkutella ihmisiä, lapsia ja aikuisia lukemaan ja kirjoittamaan ja tätä houkutustyötä, kirjavinkkausta, haluan yhä tehdä. Haluan kuolla kirja ja kynä kädessä.


KultSin kunniajäsen vuodesta 2018

Marjaana Araneva

Olen Marjaana Araneva sosionomi (AMK), työskentelen sosiaaliohjaajana kehitysvamma-alalla. Olen ollut alusta lähtien mukana Kuningasryhmän toiminnassa. Sydäntäni lähellä ovat luovat menetelmät. Minua kiinnostaa niiden käyttö ja merkityksellisyys jokaisen oman hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta myös sosiaalialan työmenetelmänä mm. itseilmaisun, oman identiteetin vahvistamisen sekä uuden oppimisen tukemisen välineenä.

Olen perehtynyt valokuvatyökentelyyn ja kuvien käyttöön mm. suorittamalla Voimauttavan valokuvan perusteet- koulutuksen. Kuvatyöskentely kiinnostaa sekä yksilön (eri asiakasryhmät ja oma hyvinvointi) että työyhteisön näkökulmasta. Olen ohjannut valokuvatyöskentelyä mm.turvapaikanhakijoille, kehitysvammaisille ja luennoinut valokuvan mahdollisuuksista sosiaalialan työssä. Luovuudesta ammennan omaan työhöni, mutta myös itselleni voimaa.

Marja-Leena Nuormaa-Vilén

Olen Marja-Leena, Maippi, Nuormaa Vilén, juureton teatteri-ilmaisun ohjaaja, jonka pääpainopiste on nukketeatterin maailmassa. Valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2015.

Minua kiinnostaa työskennellä moniammattillisesti nuorten ja muiden ryhmien kanssa käyttäen nukketeatteria työkaluna ja voimaannuttavana kokemuksena.

Voin toimia nukenrakentajana, nukenkäsittelijänä, esiintyjänä, ohjaajana ja valomiehenä.

Olen liittynyt Kulttuurikollektiivi Sillan jäseneksi joulukuussa 2015.

Krista Purontaka

Olen Krista Purontaka, kokkolalaislähtöinen, vuonna 2013 Kokkolan Centria ammattikorkeakoulusta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja. Opiskeluaikoina innostuin erityisesti soveltavasta ja osallistavasta teatterista, jota voidaan käyttää vuorovaikutuksen välineenä erilaisten kohderyhmien kanssa.

Minua inspiroi taiteen eri muotojen yhdistäminen. Olen kiinnostunut erilaisista toiminnallisista ja luovista menetelmistä, joiden kautta ihmisen on mahdollista löytää itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja.

Tällä hetkellä opiskelen toimintaterapiaa Metropolia ammattikorkeakoulussa. Haaveenani on, että työkentälläni tulevaisuudessa esittävä taide ja toimintaterapia kulkisivat jollain muotoa käsi kädessä. Elämä on mahdollisuuksia täynnä!

Jenna Seppelvirta

Olen Jenna Seppelvirta, Seinäjoelta kotoisin oleva teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Tätä nykyä asustan Tampereella, joskin kesäisin kulttuuriprojektit tuovat minut kotikulmilleni Seinäjoelle.

Olen ohjannut monenlaisia ryhmiä lapsista aikuisiin vuodesta 2011 lähtien. Projektien ja kurssien suunnittelu on minulle myös hyvin tuttua. Voin tarvittaessa työskennellä missä päin Suomea tahansa. Mikäli luovalle kurssitoiminnalle on tilausta, auto kulkee ja navigaattori ohjaa!

Tällä hetkellä opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksessa toimintaterapeutiksi. Toivon, että voin tulevaisuudessa hyödyntää tätä osaamista myös tulevissa kulttuuriprojekteissani.

Aina-Leena Koivusalo

Olen musiikkikasvattaja Aina-Leena Koivusalo ja olen palannut Etelä-Pohjanmaalle asuttuani muualla kymmenen vuotta. Valmistuin Sibelius-Akatemialta Taideyliopistosta musiikinmaisteriksi 2014. Valmistuttuani olen ehtinyt toimia niin koulun musiikinopettajana kuin myös instrumenttiopettajana monen ikäisille. Työ on vienyt välillä kauaskin, peräti Intiaan, jossa toimin musiikinopettajana eräässä kansainvälisessä koulussa reilun vuoden.

Minulla on vahva soittajatausta, mikä näkyy harrastuksissani mutta myös opetuksessani. Vahvimmat instrumenttini ovat piano, oboe ja kantele, mutta monipuolisten opintojeni ansiosta moni muukin soitin on kutakuinkin hallussa. Tyylisuunnalla ei ole niin väliä, sillä innostun melkein mistä vain. Rikon mielelläni tyylilajien rajoja erityisesti sovittaessani musiikkia erilaisille kokoonpanoille.

Musiikki ja opettaminen ovat intohimojani. En kyllästy kehittämään keinoja, joiden avulla mahdollisimman moni voisi päästä osalliseksi yhteismusisoinnin ja musiikin ilosta. Yhdessä tekeminen ja yhteistyö ovatkin minusta taidekasvatuksen yksi peruspilareista. Uskon, että taiteet yleisesti ottaen voivat tuoda ihmiset toisiaan lähelle ja lisätä keskinäistä ymmärrystä. Tämän vuoksi olen mukana Kulttuurikollektiivi Silta -yhdistyksessä: etsimässä toisten taiteiden osaajien kanssa uusia väyliä, joiden avulla voimme yhdessä rikastuttaa mahdollisimman monen elämää Etelä-Pohjanmaalla.

Pirjo Mäkelä

Olen Pirjo Mäkelä ja asun Seinäjoella. Olen valmistunut Centria-ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi (AMK) pääinstrumenttinani laulu ja suuntautumisenani rytmimusiikki. Toimin Etelä-Pohjanmaan alueella laulunopettajana, musiikkikoulun opettajana sekä kuoronohjaajana. Tällä hetkellä teen töiden ohella Turun ammattikorkeakoulussa yhteisömuusikon erikoistumisopintoja painotuksella "muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä".

Uuden koulutukseni myötä minua kiinnostaa erityisesti musiikin käyttö sairaaloissa ja hoivakodeissa. Ihminen ei lakkaa olemasta ihminen sairaana eikä vanhanakaan, vaan kaipaa estetiikkaa ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Viime vuosina taiteiden, erityisesti musiikin, terveysvaikutuksista kertovia tutkimuksia on tullut paljon. On kiinnostavaa nähdä, millaisia mahdollisuuksia taiteella on tulevaisuudessa ympäristöissä, joissa niitä ei ole perinteisesti totuttu näkemään.

Maiju Vainionpää

Olen Maiju Vainionpää, Centria ammattikorkeakoulusta vuonna 2013 valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja(AMK). Tätä nykyä asun Seinäjoella, josta käsin työskentelen esittävän ja soveltavan taiteen parissa.

Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten parissa vahvistaen ja tukien heitä monipuolisiksi esittävän taiteen kokijoiksi ja harrastajiksi. Lisäksi työskentelen esiintyjänä, työpajanvetäjänä ja käsikirjoittana. Työnkuvaani täydentää sirkusohjaajakoulutus. Kuulun myös Seinäjoen kristillisen teatteriyhdistyksen hallitukseen.

Sytyn tarinoista, joissa periksiantamattomuus ja itsensä voittaminen näyttelevät pääosaa. Teatterin tekeminen ei mielestäni ole ainoastaan otsaryppyistä puuhaa vaan leikkimistä. Esittävän taiteen lisäksi olen kiinnostunut soveltavan teatterin mahdollisuuksista, jonka yhtenä tehtävänä on tuoda näkyväksi yhteisöjä antaen niille äänen yhteiskunnassamme. Kultsilaisena tulen toteuttamaan monta erilaista projektia, jotka tuovat taiteen kohtaamisen ja merkityksen tärkeäksi jokapäiväisessä elämässä.

Aili Viitanen

Olen Aili Viitanen, ja työskentelen Kulttuurikollektiivi Sillan, Laitakaupungin orkesterin sekä kulttuuriyhdistys KoHo:n yhteistuottajana.

Yhteystiedot: info@kulttuurikollektiivisilta.fi, aili.viitanen@gmail.com +358 44 9874 640

Johanna Huhtala

Olen Johanna Huhtala, äidinkielen, kirjallisuuden ja teatteri-ilmaisun opettaja. Vuodesta 2000 alkaen olen työskennellyt Seinäjoen lukiossa, jossa alusta saakka olen kehitellyt draamallisia työtapoja ja projekteja välineiksi nuorille oman identiteetin ja maailmankuvan rakentamisessa. Parikymmenvuotinen kokemukseni nuorisoteatterin äärellä ulottuu toisaalta oppituntien yksittäisistä draamatehtävistä kokoillan esitysten ohjaamiseen, toisaalta taas rohkaisevista improleikeistä draaman kirjoittamisen opettamiseen.

Olen kiinnostunut teatterista ja sen opettamisesta ennen kaikkea vuorovaikutuslajina. Yhtä lailla muutaman tunnin työpaja kuin kuukausien harjoitusprosessikin laittaa ihmiset kohtaamaan avoimesti toisiaan, opettelemaan toistensa ymmärtämistä ja uskomaan toinen toiseensa. Intoilen fyysisestä teatterista ja tanssista, koska niissä vuorovaikutus on konkreettisimmillaan. Rakastan klovneriaa, koska kukaan ei kohtaa maailmaa ja ihmistä yhtä vilpittömän uteliaana kuin klovni.