Crescendo - nuorten sävellys- ja teatteriprojekti

Teatterisävellysprojekti on musiikkikasvattaja Aina-Leena Koivusalon alulle panema monitaiteellinen nuorten projekti, joka toteutetaan osana Kulttuurikollektiivi Silta ry:n toimintaa. Musiikkikasvattajan unelmana on saattaa eri taiteentekijät yhteen, niin että nuoret saisivat sen myötä tehdä ja oppia aikuisten kannustavassa ja rohkaisevassa ohjauksessa. Orkesteri on upea ”soitin”, joka ei kuitenkaan ole kaikille välttämättä niin tuttu.

Tässä projektissa nuoret säveltävät, puvustavat ja näyttelevät, mutta oman lisän projektiin tuo se, että kouliintuneet ammattimuusikot soittavat – ja tietenkin lapsille!Projekti jakaantuu kolmeen vaiheeseen:


Vaihe I: 2018-2019 – Sävellykset saadaan valmiiksi ja annetaan Seinäjoen kaupunginorkesterille. Säveltäjinä toimivat Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston teoriaoppilaat.

Vaihe II: syksy 2019 – Seinäjoen lukioteatteri tekee sävellyksistä lastennäytelmän tulevan syksyn aikana. Puvustuksesta vastaavat Sedun opiskelijat.

Vaihe III: talvi 2020 – Seinäjoen lukioteatteri ja Seinäjoen kaupunginorkesteri esittävät musiikkipainotteisen lastennäytelmän tammikuussa 2020 Seinäjoki-salissa. Näytöksiä on neljä, joista kaksi on päivänäytöksiä koululaisille ja kaksi avointa iltanäytöstä muulle yleisölle. Näytöspäivämäärät julkistetaan myöhemmin.

Vaihe I - Teatterisävellyskurssi 2018-2019

Toteutettu osana Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kurssitarjontaa. Vetovastuussa olleet musiikinteoriaopettaja Laura Yli-Soini ja musiikkikasvattaja Aina-LeenaKoivusalo (KultSi). Kurssin oppilaat: Harju Viljo, Heikkilä Jonna, Jokipii Tuuli, Latukka Hilla, Mäki-Kojola Lauri, Saarikoski Aliisa, Stelmak Anastasia, Särkijärvi Katariina ja Talvilahti Nina.
Kurssi alkoi starttityöpajan muodossa 7.9.2018. Työpajassa tehtiin sävellyksiä ryhmissä kuvioiden ja tarinoiden avulla. Lähtökohtana oli, ettei turhia jännitetä, vaan etsitään sävellystyöhän uusia näkökulmia.


Syksyn aikana sävellyskurssilaiset ja muusikot kohtasivat! Seinäjoen kaupunginorkesterin puhallin- ja jousikvintetti sekä näiden lisäksi lyömäsoiton ammattilainen antoivat demonstraation soittimiensa ominaisuuksista ja luonteenpiirteistä. Nuoret kurssilaiset saivat kuulla myös sävellystensä aihioita muusikoiden soittamana.

Ennen kuin varsinaisia sävellyksiä alettiin työstää, täytyi ryhmässä tehdä jonkin sortin suunnitelma. Koska teatteriesitys tulee olemaan lapsille suunnattu, otettiin lähtökohdaksi satu. Ryhmissä pohdittiin satujen ominaispiirteitä, tyypillisiä hahmoja, olentoja ja satujen opetuksia. Niiden pohjalta sävellyskurssilaiset luonnostelivat oman tarinan, jonka hahmoista ja juonenkäänteistä kukin sai sävellyksellensä aiheen.

Sävellystä ei tehdä hetkessä. Prosessi kesti koko lukuvuoden. Oman haasteensa sävellystyöhön toi orkesteri. Vain yksi ryhmän jäsen oli säveltänyt aiemmin niin isolle kokoonpanolle. Sävellyskurssilaisten tärkeä työväline oli tietokone, jolla sävellykset saatiin nuoteiksi.

Juhlallinen hetki oli, kun muusikot tekivät jokaisen sävellyskurssilaisen sävellyksestä tallenteen. Näin Teatterisävellysprojektin ensimmäinen vaihe on saatettu loppuun. Sävellykset siirtyvät Seinäjoen lukioteatterin vastuuopettajan äidinkielen lehtorin Johanna Huhtalan käsittelyyn. Syksyllä sävellyksistä syntyy lastennäytelmä, jota esitetään tulevana talvena 2020.

Lisätiedot:

Aina-Leena Koivusalo
aina.koivusalo@gmail.com
+358 50 377 5346