Suomineito 2017 -projekti

Suomineito 2017 oli kokonaisuus, jossa kahden eri yhteisön, nuorten ja ikäihmisten, kanssa tutkittiin suomalaisen naisen satavuotista matkaa menneestä nykyaikaan.

Suomineito 2017 -projekti


KultSi - Kulttuurikollektiivi Silta ry toteutti vuoden 2017 aikana kolmiosaisen Suomineito 2017 -projektin Seinäjoella. Suomineito 2017 oli kokonaisuus, jossa kahden eri yhteisön, nuorten ja ikäihmisten, kanssa tutkittiin suomalaisen naisen satavuotista matkaa menneestä nykyaikaan. Suomineito 2017 antoi osallistujille maaston tutkia naiseutta omien ikäluokkiensa kokemusten kautta, ja jakaa projektin aikana syntyneitä oivalluksia julkiseen tilaan jalkautuvalla Suomineidon polku -yhteisöteatteriesityksellä. Moniääninen projekti sai jatkoa, kun osallistujien matkaa luotsanneet teatteri-ilmaisun ohjaajat työstivät vuoden lopussa yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa Suomineidon taival -teatteriesityksen, jossa kaikuivat eri-ikäisten osallistujien kokemukset hiottuna taiteilijalähtöiseen tutkielmaan suomalaisesta naiseudesta.

Suomineito 2017 toteutettiin kolmessa toisiaan tukevassa työvaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa (joulukuu 2016 – huhtikuu 2017) muodostettiin kaksi naisryhmää: nuoret ja ikäihmiset. Työpajoja toteutettiin kummankin ryhmän kanssa viisi kappaletta noin kerran kuukaudessa tapahtuvina neljätuntisina työpajoina. Ikäihmisten työpajoihin osallistui eri kerroilla 5–10 henkilöä ja nuorten työpajoihin 3–11 henkilöä. Nuorten työpajat pidettiin Seinäjoen kaupunginteatterilla ja ikäihmisten työpajat Seinäjoen Taidehallin tiloissa. Ryhmiä luotsanneet KultSin teatteri-ilmaisun ohjaajat tarjosivat ryhmiin sitoutuneille osallistujille impulssimateriaaleja suomalaisen naiseuden tutkimiseen taiteen keinoin. Nuorten ryhmän kanssa toiminnan sisältö keskittyi suurilta osin toiminnallisten ja teatterilähtöisten metodien käyttämiseen sekä kirjoittamiseen. Ikäihmisten työpajoissa menetelmät olivat keskustelulähtöisiä ja niissä käytettiin lisäksi muun muassa kirjoittamista sekä valokuvaamista. Työpajojen tavoitteena oli rakentaa osallistujille matka, jonka aikana he saisivat tuottaa omista lähtökohdistaan materiaalia naisena olemisesta, sen historiaan ulottuvista juurista, omakohtaisista kokemuksista ja naisen roolista tulevaisuudessa.

Toisessa vaiheessa (toukokuu 2017) molempien ikäryhmien edustajat koottiin uudeksi yhtenäiseksi ryhmäksi. Tässä ryhmässä eri ikäluokkien osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksensa ja oivalluksensa eri ikäryhmien edustajien kanssa. Uuteen ryhmään sitoutui mukaan kahdeksan osallistujaa. Ohjaajat rakensivat uuden ryhmän kanssa seitsemän kokoontumis- ja harjoituskerran aikana ryhmälähtöisen Suomineidon polku -esityksen, joka jalkautui Seinäjoen pääkirjasto Apilaan osallistujien esittämänä. Kulkue-esityksiä esitettiin toukokuussa 2017 kirjastolla kolme kertaa ja sen näki 40 katsojaa.

Ensimmäisen ja toiseen vaiheen aikana syntyneiden ajatusten pohjalta ryhmiä ohjanneet teatteri-ilmaisun ohjaajat käynnistivät Suomineito 2017 -projektin kolmannen vaiheen (syyskuu – joulukuu 2017). KultSin teatteri-ilmaisun ohjaajat (AMK) koostivat taiteellisen työryhmän, joka lähti toteuttamaan Suomineidon taival -teatteriesitystä Seinäjoen kaupunginteatteriin. Ohjaajat toivat esityksen valmistus- sekä käsikirjoitusprosessiin impulsseja ryhmiltään ja jalostivat niitä oman taiteellisen ajattelutyönsä pohjalta tarinakokonaisuudeksi. Tavoitteena oli luoda taiteilijalähtöinen esitys, joka keskustelee naisryhmien tuoman näkökulman kanssa. Lopputuloksena muodostui yhteinen teos, joka avasi matkan naiseuden historiaan, sen olemukseen nykyaikana ja tulevaisuudessa. Taustalla kaikui vahvana ja voimakkaana eri ikäisten naisten kokemukset ja niistä muodostuneet kerrokselliset näkökulmat. Vahvaa taiteellista osaamistaan projektiin toi mukaan Preppaamon työssäoppijat, jotka toteuttivat teoksen valot, äänet ja videoteokset sekä olivat mukana tuotannossa. Suomineito 2017 -projektissa kuljettu matka huipentui Suomineidon taival -esityksiin Seinäjoen kaupunginteatterilla marras- ja joulukuun 2017 aikana. Esitystä esitettiin yhteensä kuusi kertaa ja sen näki noin 260 katsojaa. Lisäksi esityksestä vietiin pieni kokonaisuus ELY-keskuksen juhlaan ja sen näki 150 katsojaa.

TYÖRYHMÄ

Käsikirjoitus: Suomineito 2017 -materiaalien pohjalta Tanja Huuskonen ja Juulia Soidinaho
Ohjaus: Johanna Huhtala
Rooleissa: Tanja Huuskonen ja Juulia Soidinaho
Ääniroolissa: Ville Orttenvuori
Puvustus ja lavastus: Annukka Mäntynen
Tuottaja: Juulia Soidinaho
Tuotantoassistentit: Janika Seppälä ja Eetu Kurunsaari
Valosuunnittelu ja tekninen ajo: Mikko Kosonen, ohjaus: Sanna Alasaari
Äänisuunnittelu ja tekninen ajo: Tiina Ojaniemi ja Teemu Valkonen
Videosuunnittelu ja –ajo: Nicolas Plit ja Jari Hakala
Yleisötyöntekijät: SeAmkin kulttuurituotannon opiskelijat Maiju Nieminen, Meeri Ventomäki ja Anni Risku

Yhteistyössä KultSi – Kulttuurikollektiivi Sillan kanssa Seinäjoen kaupunginteatteri, Preppaamo, SeAmk sekä Lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanke.

(c) Kulttuurikollektiivi Silta, 2018

0
Feed

Jätä kommentti