Kehon tarina - tutkimuksellinen esitys eletyn kehon kokemuksista

"Kuka on kirjoittanut kehoni tarinaa? Kerronko itse kehoni tarinaa vai joku muu? Millaista tarinaa kehooni on kirjoitettu? Olenko valmis kuulemaan sitä? Oletko sinä?"

"Kuka on kirjoittanut kehoni tarinaa? Kerronko itse kehoni tarinaa vai joku muu? Millaista tarinaa kehooni on kirjoitettu? Olenko valmis kuulemaan sitä? Oletko sinä?"


Joskus joitain asioita ei pystytä tavoittamaan sanoilla, mutta niihin voidaan yltää kehollisen työskentelyn, liikkeen ja ilmaisun kautta. Intiimi, henkilökohtainen ja rohkea esitys tuo tunteet ja kokemukset iholle. Onko meidän mahdollista olla hyväksyvämpiä sekä ymmärtävämpiä omaa kehoa – ja toisen kehoa – kohtaan?
Ryhmälähtöisen esitysprojektin taustalla on keväällä ja kesällä toteutettu tanssi-liiketerapiaprosessi, jonka ohjasi tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaaja, tanssinopettaja Aisha Korpela. Esiintyjinä toimii viisi tanssin ja teatterin harrastajaa ja ammattilaista, ja esityksen sisältö pohjautuu heidän omiin kokemuksiinsa. Esityksen dramaturgina ja ohjaajana toimii Kulttuurikollektiivi Sillassa toimiva teatteri-ilmaisun ohjaaja ja pedagogi Venla Korja.
Osallistujien on täytynyt olla valmiita terapeuttiseen työskentelyyn kevään 2019 aikana toteutettavassa tiiviissä tanssi-liiketerapiaryhmässä, josta koko projektin työskentely on alkanut. Ryhmässä nousseita teemoja ja materiaalia on hyödynnetty tulevan esityksen luomisessa. Tämän terapiatyöskentelyn aikana kukin osallistuja on päässyt tutkimaan omaa itseä, omia kehon kokemuksia monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tanssi- liiketerapiamenetelmiä on käytetty omien voimavarojen etsimiseen, niiden käyttämiseen ja oman toimijuuden vahvistamiseen. KehoSi Tarina on Kulttuurikollektiivi Sillan ja KehoSi Tunne Oy:n yhteisprojekti.


Esityksestä sanottua:

”Mahdollisimman monen pitäisi nähdä tämä! Toivottavasti moni tulee katsomaan. Oli todella tunteita herättävä. Jää kyllä varmasti pitkäksi aikaa miettimään niitä juttuja mitä siellä koki. Sain tosi paljon tältä esitykseltä. Kiitos.”

"Esitys oli meitä kaikkia koskettava. Jokainen löysi jostain kohtaa samaistumispisteitä. Kehollisuus on läsnä tänä päivänä joka paikassa. Paineet kehon muokkaamiseen ovat kovat etenkin nuorilla, jopa lapsilla. Paineet ovat läsnä myös työikäisille sekä naisille että miehille. Ihmiset tekevät hurjasti töitä muokatakseen kehoaan eri olemassa oleviin rooleihinsa. Ja mikään ei riitä kuitenkaan. Ihmiset saavat suoraa, loukkaavaa palautetta kehostaan. Nykymeno on tosi julmaa kehollisuuden suhteen. Kuka määrittää sinun kehosi roolit? Oli hyvä kysymys. Uskallatko vastustaa roolivaatimuksia ja millä hinnalla? Esityksessä tuli hyvin esiin se, että keho muistaa kauan ja herkästi. Jo lapsuuden kokemukset ovat mukanasi loppuelämän. Laitoitte itsenne likoon todella. Henkilökohtaisuus ja terapeuttinen näkökulma tulivat esiin enemmän tai vähemmän. Nostitte henkilökohtaiset onnistuneesti yleisiksi kokemuksiksi. Aihe on erittäin ajankohtainen ja sitä voisi jatkaa erilaisista näkökulmista edelleen. Kehollisuus tuli esityksessä "iholle". Olitte taitavia oman kehonne käyttäjiä. Näki, että esitystä edeltävä työskentely oli ollut onnistunutta. Kehonne työskentely oli vapautunutta ja rohkeaa. Hyvä rohkeat naiset!"

Työryhmätiedot:

Dramaturgi, ohjaaja: Venla Korja

Koreografi, tanssi-liiketerapeutti: Aisha Korpela

Esiintyjät: Heli Palomäki, Janina Peräsalo, Maippi Nuormaa Vilén, Marjaana Araneva ja Tanja Huuskonen

Valosuunnittelu: Sanna Alasaari

Tuottaja: Venla Korja sekä Kulttuurikollektiivi Sillan, Kulttuuriyhdistys KoHon ja Laitakaupungin orkesterin yhteistuottaja Aili Viitanen. Yhteistuottajan mahdollistaa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden avustus.

Tuotanto: KultSi – Kulttuurikollektiivi Silta ry. ja KehoSi Tunne Oy

Tukijat: Projektia on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Kulttuurikollektiivi Sillan toimintaa tukee Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut.

Muut yhteistyökumppanit: Hysteria – teatterin, taiteen ja tapahtumien tila.

0
Feed

Jätä kommentti